Meie privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ning anname endast parima, et meie poolt kogutud andmed oleksid kaitstud.

Kinkekorvid.ee töötleb kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse kliendilt konto registreerimisel ja/või tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

Töötleme kliendi isikuandmeid tellimuste täitmiseks (sh tellimusega seotud teadete edastamiseks), toodete eest tasumiseks ja toodete kättetoimetamiseks.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Särtsulabor OÜ (registrikood 14953092).

Veebipood ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

  • kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik toodete kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;
  • veebipoe haldamiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

  • müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, Teie tellimuste menetlemiseks ja kohaletoimetamiseks, Teile klienditoe pakkumiseks;
  • õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, sh Teile maksete tagastamiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks;
  • Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
  • rahulolu uuringute läbiviimiseks, kliendieelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh toodete turustamiseks ja arendamiseks;
  • Kinkekorvid.ee kohta teadete edastamiseks;
  • Meie uudiskirjade edastamiseks;
  • Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

Kui klient on avaldanud soovi saada uudiskirju, on tal alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse e-posti aadressile uudiskiri@kinkekorvid.ee või vajutades iga pakkumise juures vastavale lingile.