Kinkimise erinevad eesmärgid

www.kinkekorvid.ee | tänukingitus, üllatuskingitus, andestuskingitus


Kinkimine on palju enamat kui lihtsalt esemete üleandmine ühelt inimeselt teisele. Kinkimine hõlmab endas palju emotsioone, nii kingituse tegija kui ka saaja poolt. Hea kingituse tegemiseks tuleb kasuks inimeste tundmine ja nende mõistmise oskus, sa vajad teadmisi ja tunnetust sotsiaalsetest normidest ja ka suhetest.

Kingituste tegemine võib kanda mitmeid eesmärke:

Rõõmu valmistamine - rõõm nii andmisest kui saamisest: Psühholoogiliselt on kingituste andmine ja vastuvõtmine seotud suure rõõmuga. Andjana tunnete rahuldust, et olete teisele inimesele rõõmu valmistanud, samal ajal kui kingi saaja tunneb end väärtustatuna ja hinnatuna.

Sotsiaalsete sidemete tugevdamine: Kingitused on viis suhete tugevdamiseks. Kingituste tehes, saames väljendada kiindumust ja lähedust. See aitab suurendada sotsiaalseid sidemeid ja luua positiivseid emotsionaalseid sidemeid.

Emotsioonide, tähelepanu ja kiindumuse väljendamine: Kingituste valimine ja andmine võimaldab inimestel väljendada oma tundeid. Läbimõeldud kingitusi tehes, saad väljendada tähelepanu ja kiindumust.

Üllatuste tegemine: Kinkimine võimaldab teha positiivseid üllatusi.

Andestuse palumine: Kinkimine annab ka andekspalumiseks võimalused, kus kingitus ise saab edastada sõnumi, mida võib-olla sõnadesse panna on keerulisem. Kingitus pakub võib pakkuda Sulle tuge raskete sõnade ütlemiseks. 

Kokkuvõttes võib öelda, et kinkimisel on sügavad psühholoogilised mõjud, mis puudutavad meie emotsioone, tundeid ja suhteid. See on inimkäitumine, mis võib tuua rõõmu, tugevdada sidemeid ja võimaldab anda edasi sõnumeid ka ilma sõnadeta, sest kingitused räägivad enda eest.